Dowel Rail No.3 - Maple/Brush Dowel-Rail_Horse-M-04.jpg

Dowel Rail No.3 - Maple/Brush

225.00
Dowel Rail No.3 - Walnut/Brush Dowel-Rail_Horse-W-04.jpg

Dowel Rail No.3 - Walnut/Brush

245.00
Dowel Rail No.3 - Ebonized Oak/Brush Dowel-Rail_Horse-B-04.jpg

Dowel Rail No.3 - Ebonized Oak/Brush

300.00
Dowel Rail No.1 - Maple DowelRack_001.jpg

Dowel Rail No.1 - Maple

175.00
Dowel Rail No.2 - Maple dowelrail02-01.jpg

Dowel Rail No.2 - Maple

180.00
Dowel Rail No.1 - Walnut DowelRail-Wal_01.jpg

Dowel Rail No.1 - Walnut

185.00
Woven Shelf No.1 - Maple minna_02.jpg

Woven Shelf No.1 - Maple

300.00
Wall Peg No.1 - Maple P1040586.JPG

Wall Peg No.1 - Maple

from 50.00
Woven Shelf No.1 - Walnut Shelf-1-11.jpg

Woven Shelf No.1 - Walnut

330.00
Pencil Tray No.2 - Maple

Pencil Tray No.2 - Maple

60.00
Peg Rail No.1 - Maple Shelf-1-8.jpg

Peg Rail No.1 - Maple

from 300.00
Wall Rack No.2 - Maple + Bristle P1040655.JPG

Wall Rack No.2 - Maple + Bristle

250.00